وبسایت تخصصی  دکتر احمد ربیعی وکیل پایه یک دادگستری کشور عراق به شرح ذیل

به بررسی شرکت ساده یا بسیط  در حقوق تجاری عراق می پردازد.

این وبسایت در صدد است تا از مطالب تبلیغی زاید دوری جسته و آنچه نمود تخصصی حقوق در کشور عراق می باشد را به منصه ظهور برساند.

Conceptual business illustration with the words corporation

در حقوق کشور عراق انواع مختلفی از شرکت ها وجود دارد که به موجب قانون شرکت ها عراق مصوّب ۱۹۹۷ با اصلاحات بعدی،  و قانون شرکت های عمومی مصوّب ۱۹۹۷ با اصلاحات تا سال ۲۰۱۹  تدوین شده است.

یکی از انواع شرکت های مختلف این قانون شرکت ساده یا شرکت بسیط می باشد. شرکت ساده در مقررات ماده ۱۸۱ به بعد درقانون شرکت های عراق مصوّب ۱۹۷۷ پیش بینی شده است . به موجب ماده  ۱۸۱ قانون شرکت عراق مصوّب ۱۹۷۷ شرکت ساده متشکل از حداقل ۲ نفر و حداکثر ۵ نفر می­باشد که سرمایه شرکت را تامین می­کنند. بعضی از سهامداران از طریق آورده مالی سرمایه شرکت را تامین می­کنند  و برخی دیگر به تامین عمل یا عملیاتی برای شرکت اقدام می­نمایند. شرکت ساده باید توسط دفاتر اسناد رسمی ثبت رسمی شود و نسخه ای از آن باید نزد اداره ثبت شرکت­ها ثبت شود  در غیر این صورت عقد الشرکه یا همان شرکت­نامه باطل است. از تاریخ ارائه­ای از نسخه شرکت­نامه به اداره ثبت شرکت  عراق ، شرکت ساده شخصیت حقوقی یافت می­کند و ازآن تاریخ تشکیل شده محسوب می­شود. درشرکت­نامه شرکت عراقی  میزان سهم الشرکه هر شریک از سرمایه شرکت معیّن می­شود. درصورت عدم تعیین سهم الشرکه سهم هر شریک با دیگری مساوی تلقّی خواهد شد. اگر در شرکت­نامه سهم الشرکه هر شریک تعیین نشده باشد لکن سود هریک از شرکاء به تفکیک مشخص باشد، در احتساب نسبت ضرر و زیان نیز هر شریک به میزان سود خود مسئولیت دارد. درصورتی که  در شرکت نامه میزان سود شرکاء تعیین نشده  لکن مسئولیت هر شریک در خصوص ضرر وزیان وارده تعیین شده باشد، میزان سود هر شریک بر همین مبنا تعیین و محاسبه می­شود. درصورتی که نه میزان سود شرکاء و نه میزان مسئولیت شرکاء در برابر ضرر و زیان­های وارده تعیین شده باشد، مبنا و ملاک محاسبه نسبت سهم الشرکه ایشان در شرکت ساده عراقی  خواهد بود. به موجب مقررات  ماده ۱۸۶ قانون شرکت ها عراق   اگر در شرکت­نامه سهم شریکی که سهم خود را از طریق  آورده عملی تأمین کرده مشخص نشده باشد، سهم وی در سود و زیان باید با توجه به سود شرکت از عمل او محاسبه شود.درصورتی که شریک، بیش از عمل خود فعّالیت نموده باشد. به نسبت ازدیاد عمل خود در سود شرکت سهیم خواهد بود. – وجود شرط مبتنی بر عدم شراکت احدی از شرکاء در سود و زیان موجب بطلان شرکت­نامه خواهد بود. در بند دوم این ماده قانون گذار عراق اشعار می دارد  ممکن است توافق شود که شریکی که فقط کار خود را تأمین کرده از مشارکت در زیان معاف شود، مشروط بر اینکه هیچ مزدی برای عمل او تعیین نشده باشد.

در صورت انصراف احدی از شرکاء شرکت، انتقال سهم الشرکه او  با رضایت سایر شرکاء به اشخاص ثالث بلامانع است. درصورت عدم تراضی شرکاء ایشان باید سهم شریکی که از ادامه حضور در شرکت منصرف شده است به میزان مقرر توسط دادگاه بپذیرند. به موجب مقررا ماده ۱۹۳ قانون شرکت ها عراق  در صورت مرگ یا ورشکستگی یا منع تصرّف شریک، حسب مورد وفق مقررات ماده ۷۰ این قانون اعمال می­شود. شرکت ساده تابع احکام تصفیه مقرر در شرکت­نامه خود می­باشد. درصورتی که حکم خاصی در این با در شرکت نامه وجود نداشته باشد، شرکاء به اجماع امر تصفیه را انجام خواهند داد و در غیر این صورت  تصفیه به حکم دادگاه انجام خواهد شد.  بعد از  استیفاء حقوق طلبکاران و بعد از کسر مبالغ لازم برای  تسویه دیون غیر حال(موجل) یا متنازع فیه، پس از  بازپرداخت هزینه­ها یا وام­های اعطایی احدی از شرکا به شرکت اعطاء نموده است، سایر اموال شرکت میان شرکاء تقسیم بندی می­شود.

در پایان اعلام می گردد در شرکت ساده عراق  هر یک از شرکاء مستحق  ارزش سهام آورده به نسبت سرمایه شرکت  همانطور که در شرکت­نامه مقررشده است، می­باشد. درصورتی که حق هر یک از شرکاء علی حده مشخص نشده باشد ایشان مستحق قیمت سهم­الشرکه در وقت تسلیم سهم خود می­باشد مگر اینکه آورده شریک به صورت مالی نباشد(شراکت از نوع عملی باشد). درصورتی که مالی از اموال شرکت باقی بماند به نسب کل سود مقرّر میان شرکاء تقسیم می­شود. اگر اموال خالص شرکت برای تأمین سهام شرکا کافی نباشد،  به نسب کل مسئولیت هریک ضرر  و زیان وارده میان ایشان توزیع می­شود.

خواننداگان عزیز می توانند جهت ثبت شرکت در عراق با نماینده حقوقی دکتر ربیعی در جمهوری اسلامی ایران تماس حاصل فرمایند