تفاوت نمایندگی شرکت های خارجی در عراق و نمایندگی تجاری

به طور کلی نمایندگان تجاری در کشور عراق را می توان به دو نوع تقسیم نمود یعنی نمایندگان تجاری غیر مستقل در عراق  و نمایندگی تجاری  مستقل در عراق  که به شرح ذیل سایت دکتر احمد ربیعی وکیل پایه یک دادگستری عراق به شرح و بررسی آن می پردازد:

الف) اخذ نمایندگی تجاری غیر مستقل در عراق:

نمایندگان تجاری غیر مستقل کسانی هستند که به نام صاحب شرکت تجاری مادر عمل می کنند و کلیه امور را به نام و به حساب آمر خود انجام می دهند.

ب) نمایندگان تجاری شرکت های تجاری عراقی (مستقل):

در شرکت های تجاری این نمایندگان کسانی هستند که نماینده شخص حقوقی می باشند و حقوق و وظایف و اختیارات آن ها طبق قانون و اساسنامه و مقررات داخلی شرکت تعیین می شود. هیچ کدام از این نمایندگان سمت تاجر ندارند، بلکه به عنوان نماینده شرکت ، عملیات تجاری انجام می دهند. به عبارت دیگر ، نمایندگان شرکت های تجاری عبارتند از : مدیران شرکت که از طرف ارکان شرکت به مدیریت تعیین می شوند.
۲- نمایندگان تجاری موسسات تجاری
موسسات تجاری در صورتی که به شکل یکی از قالب های شرکت مطابق قانون ثبت شرکت ها   نباشند، شخصیت حقوقی نداشته یا کلیه کارهای تجارتخانه به نام صاحب آن انجام می گیرد. صاحب تجارتخانه در صورتی که نتواند شخصاَ کلیه امور تجارتخانه را انجام دهد ، ناچار است از طرف خود نمایندگانی تعیین کند که تمام یا قسمتی از امور تجارتخانه را انجام دهند. این نمایندگان  مطابق قوانین عراق تاجر محسوب نمی شوند ، زیرا نتیجه کار آن ها مربوط به صاحب تجارتخانه است. مهم ترین این نمایندگی تجاری در کشور عراق  قائم مقام تجاری می باشد. طبق قانون تجارت عراق  قائم مقام تجاری کسی است که رئیس تجارتخانه او را برای انجام کلیه امور مربوط به تجارتخانه یا یکی از شعب آن نایب خود قرار داده و امضای او برای تجارتخانه الزام آور است . سمت مزبور ممکن است کتباَ داده شود یا عملاَ.

نمایندگی های تجاری در عراق اساساً توسط قانون نمایندگی های بازرگانی مصوّب سال دو هزار میلادی ثبت می­گردند. قانون ثبت شرکت­ در عراق و ثبت نمایندگی شرکت­های تجاری در عراق شامل مقرراتی در خصوص  انتصاب نماینده تجاری و ثبت نمایندگان تجاری است که توسط نمایندگان تجاری به دبیر ثبت شرکت ها ارائه می شود.

 اخذ شعبه یا نمایندگی در عراق نوعی  تأسیس ثانویه  از شرکت مادر است که در منطقه دیگری واقع شده است. با توجه به اینکه  نمایندگی فرع شعبه شرکت مادر جزئی از شرکت اصلی را تشکیل می دهد و به  فعالیّت مشابه در بازار عراق می پردازد . شعبه به شرکت مادر در عراق  وابسته است ، آنها یک رابطه تابع دارند زیرا شعبه فرع در کشور عراق بدون شرکت مادر نمی تواند فعالیت کند.

-امکانات موجود با اخذ نمایندگی شرکت در عراق

شعبه ای از شرکت مادر در عراق می­تواند دفتری در عراق تهیّه و  به عنوان شرکت توسعه دهنده شرکت مادر اصلی عمل می کند ، مشروط بر اینکه شرکت مادر ،  مدارک مربوط به ثبت نمایندگی را در عراق رعایت کرده باشد. نمایندگی تجاری در عراق  فقط می تواند فعالیتهای تجاری مجاز شرکت مادر خود را انجام دهد و همچنین مقید به فعالیتهای پیش بینی شده در قراردادی است که برای تأسیس حضور خود در عراق به آن متکی است. در مقابل ، نمایندگی شرکت در عراق فقط ممکن است به فعالیت های تجاری و بازاریابی بپردازد و بنابراین نمی تواند در عراق به فعالیت تجاری بپردازد. در صورت تأمین قرارداد دولتی یا قرارداد با پیمانکار اصلی دولت عراق نمایندگی تجاری میتواند فعالیت های خود را هرچه بیشتر گسترش دهد .

درخواست ثبت شعبه شرکت خارجی در عراق یا اخذ  نمایندگی در عراق باید شامل اطلاعات زیر در مورد شرکت مادر باشد(این اطلاعات کلی است اطلاعات اصلی در همین سایت به روز خواهد شد)

۱٫نام قانونی؛

۲٫نام تجاری؛

۳٫نوع فعالیت تجاری؛

  1. آدرس تجاری دفتر خود در عراق فدرال ؛

  2. تلفن ، نمابر و نامه الکترونیکی در عراق ، در صورت وجود ؛

  3. مقدار سرمایه یا سرمایه مجاز آن (با مشخص کردن واحد پول) ؛

  4. ارزش خالص در پایان آخرین دوره مالی (نشان دادن تاریخ و مشخص کردن ارز) ؛

  5. نام و آدرس مالکانی که ۱۰٪ یا بیشتر از دارایی آن را در اختیار دارند.

  6. به دلیل پروسه ثبتی پیچیده اسناد خاصی نیز باید همراه با درخواست ثبت نام اخذ نمایندگی تجاری در عراق باشد جهت اطلاعات بیشتر می­توانید با منشی دکتر احمد ربیعی در جمهوری اسلامی تماس حاصل فرمایید..

۱۰- ثبت شرکت در عراق  و ثبت نمایندگی شرکت خارجی در عراق  یا علامت تجاری در عراق مستلزم اعطاء وکالت به احدی از وکلای پایه یک دادگستری کشور عراق می­باشد.

ثبت حضور قانونی در منطقه کردستان عراق

اقلیم کردستان عراق نیز تابع قانون ثبت شرکت­های عراق می باشد لکن دارای اختلافاتی با ثبت نمایندگی در مرکز بغداد می­باشد.. مهمترین تفاوت این است که ثبت شرکتها در اربیل برای ثبت دفتر شعبه نیازی به قراردادی با دولت عراق ندارد. و مدّت زمان ثبت شرکت با مسئولیّت محدود در عراق یا ثبت نمایندگی تجاری شرکت خارجی در در اقلیم کردستان عراق بطور قابل توجهی کوتاه تر است و به طور معمول بین دو تا چهار هفته در نوسان است.