رویداد- دیدار با شرکت های ایرانی در عراق

دیدار آقای احمد ربیعی وکیل پایه یک دادگستری عراق، با شرکت های حقوقی مستقر درعراق و استماع مشکلات موجود در حوزه تقنینی ویزای شهروندان ایرانی در جمهوری عراق