ضمن عرض خوش آمد خدمت مراجعه کنندگان به وب سایت تخصصی احمد ربیعی

وکیل پایه یک دادگستری کشور عراق( مسلّط به زبان فارسی و عربی)

 موضوع: ثبت شرکت در عراق، اصلاحیه جدید قانون ثبت شرکت ها در عراق


نظر به تصویب اصلاحیه جدید قانون ثبت شرکت ها سایت دکتر ربیعی سعی دارد تا جهت ارشاد خوانندگان محترم نسبت به بررسی مقررات جدید ناظر بر ثبت شرکت در عراق اقدام نماید!
متقاضیان خارجی یک شرکت با تابعیت عراقی (در اصطلاح شرکت الوطنیه) به ثبت می رسانند. ثبت اینگونه شرکت مساوی است با اخذ امتیازات خاصی که شامل تمام شرکت های عراقی می شود. حق مالکّیت بر ملک غیر منقول در حدود فعالیّت مقتضی شرکت جدید التاسیس و اخذ وام و برخی تسهیلات و معافیت های گمرکی واردات از این قبیل امتیازات است که در درازمدت و کوتاه مدّت باعث رشد هرچه بیشتر فعالیّت شرکت می¬گردد. لازم به ذکر است در سال های گذشته امکان ثبت شرکت به صورتی که تمام سهام آن متعلّق به افراد خارجی باشد میسّر بود لکن وفق مقرّرات ماده ۲ اصلاحیّه قانون جدید ثبت شرکت¬ها در عراق مصوّب ۹/۹/۲۰۱۹ میلادی ناظر بر ماده ۱۲ قانون شرکت¬ها (شماره ۲۱مصوّب۱۹۹۷)، وجود حداقل یک سهامدار عراقی اعم از شخصیّت حقیقی و حقوقی که ۵۱ درصد سهام متعلّق به اوست از ضروریّات و الزامات قانونی ثبت شرکت و مقرّرات حاکم بر انتقال سهام و سهامداران شرکت می¬باشد . با این مهم که مقررات این قانون عطف به ما سبق نمی شود و صرفا در خصوص شرکت های جدید التاسیس لازم الجرا خواهد بود مگر اینکه شرکت های ثبت شده سابق نسبت به تغییر سهام و سهامداران اقدام نمایند. علی ایحال مطابق مقررات کنونی متقاضیان ثبت شرکت در عراق می بایست حداقل یک شریک عراقی که ۵۱ درصد سهام آن متعلق به وی باشد، معرفی نمایند. در رفع این مانع پیشنهاد می¬گردد شرکای غیر عراقی از طریق قراردادهای خصوصی و اخذ ضمانت¬های لازم از حسن همکاری اطمینان حاصل نمایند. ثبت شرکت مستلزم طی پروسه های مختلف است. ثبت شرکت¬ها در وزارت بازرگانی عراق و زیرمجموعه¬های آن انجام می شود، اولین اقدام انتخاب نام شرکت است که بر حسب تعداد حروف انتخابی و نوع آن هزینه های ثبتی آن تعیین می¬گردد. گام بعدی اخذ موافقت های امنیتی است که نهاد مربوط از چندین ارگان استعلامات مربوطه را انجام می-دهد، ضمنا ایجاد تعامل، در این مقطع جهت تسریع پروسه سازنده خواهد بود. سرمایه اوّلیه ثبت شرکت سه میلیون دینار است که می¬بایست در احدی از شعب بانک¬های رسمی عراق تودیع و بلوکه گردد و پس از مدّت دو ماه از تاریخ تودیع قابل برداشت می باشد. پرداخت مالیات تاسیس شرکت حسب بخشنامه ها و قوانین مختلف متغیر است و قیمت زمان تاسیس قانونی شرکت، ملاک محاسبه آن قرار می گیرد. مالیات بر درآمد شرکت الوطنیه ۱۵ درصد سود خالص سالیانه است. شرکت جدید التاسیس جهت ثبت نهایی نیازمند یک حسابرس قانونی و به کارگیری یک مشاور حقوقی است که باید به اداره  ثبت شرکت ها معرفی گردد و الا ثبت نهایی معلق خواهد ماند. از تاریخ شروع به اقدام پروسه زمانی جهت صدور گواهی اولیه ثبت شرکت حداکثر ۳ هفته و تا ۲ ماه تایید اساسنامه و صدور گواهی نهایی ثبت شرکت خواهد بود. من حیث المجموع کلّیه هزینه های ثبتی و اجرایی، و اداری و حق الوکاله در خصوص ثبت شرکت از قبال حق الوکاله دریافتی انجام خواهد بود. موکّلین محترم می توانند جهت هرگونه اقدام حقوقی از جمله ثبت شرکت و نمایندگی در عراق، ثبت برند و علامت تجاری  بدوا با منشی دکتر ربیعی در جمهوری اسلامی مراتب را اعلام تا مورد بررسی قرار گیرد و سپس جهت عقد قرارداد و اقدامات پیش رو با شخص دکتر ربیعی ارتباط برقرار فرمایند.