ممنوعیت اشخاص غیر عراقی از برخورداری برخی حقوق و مزایا

وب سایت علمی تخصصی دکتر احمد ربیعی  به شرح ذیل  به بررسی ممنوعیت اشخاص غیر  عراقی در مالکیت برخی حقوق در عراق می پردازد.        در کشور عراق برخی حقوق و خارجی نمی تواند برخی از حقوق را اعمال کند و محدود به اتباع است، به دلیل ارتباط این حقوق با منافع کشور [...]

موارد ممنوع ثبت برند تجاری در عراق

به نام دادگر توانا وبسایت علمی تخصصی دکتر ربیعی  وکیل پایه یک دادگستری در کشور عراق به بررسی موارد ممنوعه ثبت علامت تجاری در عراق می پردازد. به موجب تعریف ماده ۳ قانون برند تجاری عراق مصوب ۱۹۵۷ عراق : علامت تجاری یعنی "علامت تجاری - هر علامت یا گروهی از علائم که میتواند نشانی [...]

Registering a branch of a foreign company in Iraq

.Registering a branch of a foreign company in Iraq It is possible to register a branch of the main company in Iraq, according to the registration laws of Iraq. Foreign corporations can start commercial and industrial activities according to current regulations by establishing a company branch in the same country where all the ownership and [...]

ثبت طرح صنعتی در عراق

وبسایت حقوقی تخصصی دکتر احمد ربیعی وکیل پایه یک دادگستری کشور عراق به شرح ذیل به شرح وبررسی موضوع تخصصی دیگر با عنوان  ثبت انواع طرح صنعتی در کشور عراق می پردازد   الف - تشریفات ثبتی:  از نظر قوانین جاریه در کشور عراق طرح های صنعتی و علامات تجاری  به هرگونه ترکیب خطوط یا [...]

جایگاه کاتب عدل در قانون تجارت عراق

هوالوکیل باسمه تعالی وب سایت دکتر احمد ربیعی وکیل پایه یک دادگستری کشور عراق یک وبسایت تخصصی با هدف انعکاس قوانین حقوقی و کیفری جمهوری عراق می باشد. اکنون در مقاله دیگر به شرح و بررسی نقش مهم کاتب عدل یا همان دفاتر اسنادرسمی در کشور عراق می­ پردازیم.     وجه تسمیه کاتب العدل [...]

ثبت برند در عراق

هوالوکیل باسمه تعالی وب سایت دکتر احمد ربیعی وکیل پایه یک دادگستری کشور عراق یک وبسایت تخصصی با هدف انعکاس قوانین حقوقی و کیفری جمهوری عراق می باشد. اکنون در مقاله دیگر به شرح و بررسی اطلاعات جدید ثبت برند در عراق می­ پردازیم.   برخی مشتریان با تماس های مکرر این سوال را در [...]

تعارض قوانین بین المللی در حقوق عراق

هوالوکیل باسمه تعالی وب سایت دکتر احمد ربیعی وکیل پایه یک دادگستری کشور عراق یک وبسایت تخصصی با هدف انعکاس قوانین حقوقی و کیفری جمهوری عراق می باشد. اکنون در مقاله دیگر به شرح و بررسی تعارض قوانین بین المللی در حقوق عراق   می­ پردازیم.   هرگاه وضعیتی حقوقی با قوانین دو یا چند کشور [...]

عقد اجاره در عراق

باسمه تعالی وب سایت دکتر احمد ربیعی وکیل پایه یک دادگستری کشور عراق یک وبسایت تخصصی با هدف انعکاس قوانین حقوقی و کیفری جمهوری عراق می باشد.   اکنون در مقاله دیگر به شرح و بررسی عقد اجاره در کشور عراق و مطالعه تطبیقی ویژگی های آن در ایران  می­ پردازیم. از الزامات ثبت شرکت [...]

قوه قاهره در عراق. فورس ماژور در عراق

باسمه تعالی وب سایت دکتر احمد ربیعی وکیل پایه یک دادگستری کشور عراق یک وبسایت تخصصی با هدف انعکاس قوانین حقوقی و کیفری جمهوری عراق می باشد.   اکنون در مقاله دیگر به شرح و بررسی قوه قاهره در حقوق ایران و عراق  می­ پردازیم.   1- تعریف قوه قاهره یا فورس ماژور در عراق [...]

عقد ضمانت در عراق

باسمه تعالی وب سایت دکتر احمد ربیعی وکیل پایه یک دادگستری کشور عراق یک وبسایت تخصصی با هدف انعکاس قوانین حقوقی و کیفری جمهوری عراق می باشد. اکنون در مقاله دیگر به شرح و بررسی انواع ضمانت در عراق می­ پردازیم. 1- تعریف عقد ضمان در قانون مدنی عراق: عقد ضمانت در کشور عراق از [...]

Go to Top