جایگاه کاتب عدل در قانون تجارت عراق

هوالوکیل باسمه تعالی وب سایت دکتر احمد ربیعی وکیل پایه یک دادگستری کشور عراق یک وبسایت تخصصی با هدف انعکاس قوانین حقوقی و کیفری جمهوری عراق می باشد. اکنون در مقاله دیگر به شرح و بررسی نقش مهم کاتب عدل یا همان دفاتر اسنادرسمی در کشور عراق می­ پردازیم.     وجه تسمیه کاتب العدل [...]

ثبت برند در عراق

هوالوکیل باسمه تعالی وب سایت دکتر احمد ربیعی وکیل پایه یک دادگستری کشور عراق یک وبسایت تخصصی با هدف انعکاس قوانین حقوقی و کیفری جمهوری عراق می باشد. اکنون در مقاله دیگر به شرح و بررسی اطلاعات جدید ثبت برند در عراق می­ پردازیم.   برخی مشتریان با تماس های مکرر این سوال را در [...]

تعارض قوانین بین المللی در حقوق عراق

هوالوکیل باسمه تعالی وب سایت دکتر احمد ربیعی وکیل پایه یک دادگستری کشور عراق یک وبسایت تخصصی با هدف انعکاس قوانین حقوقی و کیفری جمهوری عراق می باشد. اکنون در مقاله دیگر به شرح و بررسی تعارض قوانین بین المللی در حقوق عراق   می­ پردازیم.   هرگاه وضعیتی حقوقی با قوانین دو یا چند کشور [...]

عقد اجاره در عراق

باسمه تعالی وب سایت دکتر احمد ربیعی وکیل پایه یک دادگستری کشور عراق یک وبسایت تخصصی با هدف انعکاس قوانین حقوقی و کیفری جمهوری عراق می باشد.   اکنون در مقاله دیگر به شرح و بررسی عقد اجاره در کشور عراق و مطالعه تطبیقی ویژگی های آن در ایران  می­ پردازیم. از الزامات ثبت شرکت [...]

قوه قاهره در عراق. فورس ماژور در عراق

باسمه تعالی وب سایت دکتر احمد ربیعی وکیل پایه یک دادگستری کشور عراق یک وبسایت تخصصی با هدف انعکاس قوانین حقوقی و کیفری جمهوری عراق می باشد.   اکنون در مقاله دیگر به شرح و بررسی قوه قاهره در حقوق ایران و عراق  می­ پردازیم.   1- تعریف قوه قاهره یا فورس ماژور در عراق [...]

عقد ضمانت در عراق

باسمه تعالی وب سایت دکتر احمد ربیعی وکیل پایه یک دادگستری کشور عراق یک وبسایت تخصصی با هدف انعکاس قوانین حقوقی و کیفری جمهوری عراق می باشد. اکنون در مقاله دیگر به شرح و بررسی انواع ضمانت در عراق می­ پردازیم. 1- تعریف عقد ضمان در قانون مدنی عراق: عقد ضمانت در کشور عراق از [...]

کتاب مجموعه قوانین عراق- مترجم دکتر ربیعی

قابل توجه علاقه مندان به حوزه تقنینی عراق موکلین ارجمند  وبسایت علمی و تخصصی دکتر ربیعی وکیل پایه یک دادگستری عراق به اطلاع می رساند: کتاب مجموعه قوانین عراق مشتمل بر قانون شرکت های تجاری، قانون شرکت های عمومی  و قانون سرمایه گذاری و قانون اقامت عراق می باشد که به قلم و برگردان دکتر [...]

کتاب مجموعه قوانین بانکی عراق- ترجمه دکتر ربیعی

قابل توجه علاقه مندان به حوزه تقنینی عراق موکلین ارجمند  وبسایت علمی و تخصصی دکتر ربیعی وکیل پایه یک دادگستری عراق به اطلاع می رساند: کتاب مجموعه قوانین بانکداری عراق  به قلم و برگردان دکتر احمد ربیعی وکیل پایه یک دادگستری کشور در معتبر ترین انتشاراتی حقوق کشور به نام انتشارات مجد به چاپ رسیده [...]

ثبت شرکت در عراق، ثبت شرکت جدید در عراق

هوالحق وب سایت دکتر احمد ربیعی وکیل پایه یک دادگستری کشور عراق         یک وبسایت تخصصی با هدف انعکاس قوانین حقوقی و کیفری جمهوری عراق می باشد. اکنون در مقاله دیگر به شرح و بررسی نحوه ثبت شرکت در عراق می پردازیم. جهت حمایت دولت عراق از نام تجاری،ثبت برند و ثبت شرکت،  از بدیهیات [...]

عقد بیع در عراق، قرارداد فروش در عراق

هوالوکیل باسمه تعالی وب سایت دکتر احمد ربیعی وکیل پایه یک دادگستری کشور عراق         یک وبسایت تخصصی با هدف انعکاس قوانین حقوقی و کیفری جمهوری عراق می باشد. اکنون در مقاله دیگر به شرح و بررسی انواع عقود بیع در عراق می پردازیم. 1- تعریف عقد بیع در قانون مدنی عراق: بیع یا به [...]

Go to Top