وبسایت حقوقی تخصصی دکتر احمد ربیعی وکیل پایه یک دادگستری کشور عراق

به شرح ذیل به شرح وبررسی موضوع تخصصی دیگر

با عنوان  ثبت انواع طرح صنعتی در کشور عراق می پردازد

 

الف – تشریفات ثبتی:

 از نظر قوانین جاریه در کشور عراق طرح های صنعتی و علامات تجاری  به هرگونه ترکیب خطوط یا رنگ ها و  و هرگونه شکل سه بعدی یا خطوط یا بدون آن اطلاق می شود به گونه ای  که ترکیب یا شکل یک فراورده صنعتی یا محصولی از صنایع دستی را تغییر دهد.  طرح صنعتی در کشور عراق زمانی انجام می شود که کاملا طرحی نوین را ارائه نماید و از طریق انتشار به طور محسوس و یا از طریق استفاده به هرنحو دیگر قبل ازتاریخ تقدیم درخواست نباید توسط شخص یا اشخاص دیگری تغییر داده شده باشد. قوانین، ثبت طرح صنعتی  در عراق صرفا از طریق وکیل پایه یک دادگستری  عراق انجام می شود. لذا لازم است متقاضی یا بازرگان صرفا از طریق وکیل دارای پروانه مخصوصه  و پایه یک وکالت دادگستری اقدام نماید. جهت ثبت طرح صنعتی  می­بایست اوراق و اسناد به ضمیمه طرح پیشنهادی  و همینطور اظهارنامه طرح صنعتی به پیوست ارائه شود.  طرح صنعتی زمانی قابل ثبت است که جدید و یا اصیل باشد.بطور قطع چنین اشکالی نباید شبیه اشکال موجود در طبیعت باشد و نوآوری شرط است. جهت اثبات این امر مراحل پروسه تستینگ انجام خواهدشد که مطابق آن جهت جلوگیری از ثبت طرح صنعتی مشابه  مشابه استعلام می­شود. پس از انجام مرحله تستینگ، مرحله ثبت طرح صنعتی  و پس از آن نیز مرحله  اعلان از طریق نشر آگهی جهت جلوگیری از تضییع حقوق سایرین یا وصول اعتراضات احتمالی به ثبت طرح صنعتی انجام خواهد شد.

ب نحوه اقدام:

درصورت تمایل متقاضیان از طریق اقدام به توسط دکتر احمد ربیعی

به عنوان وکیل پایه یک دادگستری ، موضوع وکالت از بدو الی الختم،

مستقیم  و بالمباشره و بدون هرگونه واسطه­ای انجام خواهد شد.

جهت ارتباط با دکتر ربیعی همه روز  و به صورت پشتیبانی انلاین نماینده ایشان از طریق خطوط اعلام شده در سایت در پیام­رسان های داخلی و  خارجی و همچنین تماس تلفنی در دسترس هستند. 

 

با تقدیم احترام-  ادمین سایت تخصصی  دکتر احمد ربیعی وکیل پایه یک دادگستری عراق