هوالوکیل

باسمه تعالی

وب سایت دکتر احمد ربیعی وکیل پایه یک دادگستری کشور عراق

یک وبسایت تخصصی با هدف انعکاس قوانین حقوقی و کیفری جمهوری عراق می باشد.  اکنون در مقاله دیگر به شرح و بررسی سرمایه شرکت ها در عراق می پردازیم.

 

برای اینکه بتوانید هر نوع شرکتی را در کشور عراق ثبت نمایید، لازم است بر اساس قوانین ثبت شرکت‌ ها عراق مطابق دستورالعمل های اداره ثبت شرکت ها در عراق عمل فرمایید. یکی از شرط‌ های لازم برای ثبت شرکت، وجود سرمایه اولیه است که یک حداقل میزان سرمایه برای هر یک از سهامداران متقاضی ثبت شرکت  تعیین شده است. حالا می‌ خواهیم بدانیم برای انواع شرکت‌ های تجاری تا چه حد سرمایه لازم است و نقش سرمایه در ثبت شرکت‌ ها تا چه حد اهمیت دارد. اجازه بدهید تا به اختصار اشاره‌ای به مهم‌ ترین شروط برای ثبت شرکت‌ها  وفق قانون شرکت های عراق داشته باشیم.

وفق ماده  ۲۶ قانون شرکت های تجاری عراق سرمایه شرکت ها مسلما در کشور عراق بر مبنای دینار عراق تعیین می شود.

ماده۲۷ همان قانون اشعار می دارد سرمایه شرکت با هدف انجام عملیات تعیین شده مندرج در اساسنامه  و انجام تعهدات شرکت تودیع می­شود و هرگونه تصرّف دیگری در آن مجاز نمی­باشد.

  حداقل سرمایه شرکت در شرکت­های سهامی عراقی دو میلیون دینار، و در شرکت ­های با مسئولیّت محدود یک میلیون دینار می­باشد. در خصوص سایر شرکت­ها، حداقل میزان سرمایه شرکت نباید از ۵۰۰ هزار دینار کمتر باشد. تعهدات مالی در شرکت­های سهامی نباید از میزان ۳۰۰ درصد از کل سرمایه و سایر دارایی­های شرکت خاص مربوطه تجاوز نماید.  لازم به ذکر است توجها به دستورالعمل های صادره وزارت خانه ها و اداره ثبت شرکت ها سرمایه پایه برای ثبت شرکت در عراق می تواند مازاد بر این مقرره تعیین شود. به نوعی  هیئت وزیران بر اساس پیشنهاد وزیر بازرگانی، می­تواند نسبت به اصلاح و تعدیل موارد منصوص فوق  فعّالیت شرکت مناسب است اقدام نماید.

-تقسیم سرمایه در شرکت­ های سهامی و با مسئولیّت محدود در عراق

سرمایه شرکت سهامی و با مسئولیّت محدود، به سهام اسمی و نقدی، با ارزش مساوی و غیر قابل تجزیه تقسیم می­شود. سرمایه یک شرکت در عراق با مسئولیت محدود و  شرکت سهامی حسب مورد می­تواند با تودیع اموال منقول و غیر منقول توسط یک یا چند نفر از موسسان آن شرکت تعیین گردد.

در شرکت­های سهامی، تقویم اموال عینی که به صورت حصه­ای از سرمایه تقدیم شده است به وسیله  هیئت کارشناسان که اعضاء آن را اهل خبره تشکیل می­دهند، انجام می­شود. هیئت از اهل خبره معیّن مصرّح در قانون(کارشناسان رسمی) و خاصه در موضوع عملیات شرکت تعیین می­شود.

در شرکت­های مختلط، هیئت مصرّح در بند یکم این ماده ظرف مهلت ۶۰ روز از تاریخ تشکیل ، نظریه کارشناسی را در خصوص سرمایه  شرکت به دیوان محاسبات مالی ارائه می­نماید. اداره ثبت شرکت­ها ظرف مهلت ۳۰ روز  از تاریخ دریافت نظریه هیئت کارشناسی آن را  به دیوان محاسبات مالی ارائه می­نماید. در صورت عدم تایید گزارش هیئت کارشناسان، مرجع ثبتی  جهت تجدید نظر در نظر کارشناسی صادره، موضوع را مجددا به هیئت کارشناسی اعاده می­دهد.

 در خصوص شرکت­های سهامی خاص تمامی موسسین بر قیمت  اموال عینی با رعایت مفاد بند یک  این ماده توافق می­نمایند. در اساسنامه شرکت­ سهامی یا شرکت­نامه شرکت با مسئولیّت محدود نوع املاک و مستغلات و قیمت تعیین شده توسط موسسان درج می ­گردد.  در اساسنامه شرکت سهامی خاص  و با مسئولیت محدود  می­بایست نوع اموال عینی و قیمت تقویمی که موسسین آن را به تراضی تعیین کرده اند منعکس شود همچنین باید  نام یک شخص یا تعدادی از مؤسسان که به وسیله اموال خود بخشی از سرمایه شرکت را تودیع نموده اند قید گردد. اشخاصی که سرمایه شرکت­ را تودیع یا قبول یا تقویم نمودند در برابر سرمایه  شرکت و اشخاص ثالث مسئول هستند، در صورت اثبات اختلاف میان قیمت واقعی و تقویم شده اموال، مؤسسان شرکت باید بدون تاخیر  مابه التفاوت  را تأمین نمایند. موسسی که بخشی از حصه سرمایه شرکت را به صورت غیر نقدی  تودیع نموده است می­تواند از  سایر سهامداران   مشارکت در پرداخت ما به ازاء کسری سرمایه را مطالبه  نماید.

 در شرکت سهامی گزارش هیئت کارشناسان، در جلسه هیئت موسس ارائه می­ گردد. گزارش هیئت مزبور باید  نزد نهاد ذی­ربطی ارسال تا تمامی شرکاء از آن اطّلاع یابند. در حالتی که زیادتی از ارزیابی حاصل آید، شخصی که نسبت به تودیع سرمایه شرکت از طریق ارائه اموال عینی  اقدام نموده می­بایست به صورت نقدی آن را تودیع و سپس سایر موسسان به صورت تضامنی  جهت ادای سرمایه شرکت، مسئول تفاوت قیمت می­باشند.

ارزش اسمی هر سهم (یک دینار) است. سند سهم نمی تواند با مقداری کمتر یا بالاتر از موارد فوق صادر شود ضمنا سهامداران صرفا به میزان ارزش اسمی سهام خود مسئول پرداخت دیون شرکت می­باشد.

موکلین ارجمند می توانندجهت هرگونه ثبت شرکت در عراق، ثبت برند در عراق، ووصول مطالبات کلان حقوقی و کیفری

جهت ارتباط با دکتر ربیعی بدوا با منشی ایشان در جمهوری اسلامی تماس حاصل فرمایند.