وب سایت دکتر احمد ربیعی وکیل پایه یک دادگستری کشور عراق

یک وبسایت تخصصی با هدف انعکاس قوانین حقوقی و کیفری جمهوری عراق  می باشد.

اکنون در مقاله دیگر به شرح و بررسی شرکت مختلط و تفاوت های آن با انواع شرکت مختلط در حقوق تجاری ایران می پردازیم.

مطابق نص قانون شرکت های عراق  با اصلاحات و الحاقات جدید تا سال ۲۰۱۹ میلادی . هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکت های دولتی ایجاد گردد مادام که بیش از ۷۵ درصد سرمایه آن متعلق به شرکت های دولتی باشد به عنوان شرکت، دولتی تلقی می گردد. وفق ماده ۶ قانون شرکت های عراق شرکت مختلط عبارتست از  شرکتی که مالکین آن نباید از ۵ نفر کمتر باشند. سهامداران از  طریق پذیره نویسی عمومی مالک سهام خود می­شوند و مسئولیت ایشان به میزان ارزش اسمی سهام آورده خود می­باشند.

 تعداد اشخاص حقیقی یا حقوقی در شرکت مختلط از (۲۵) بیست و پنج  شخص اعم از حقیقی یا حقوقی بیشتر نیست. آنها در سهام شرکت سهیم هستند و مسئول دیون شرکت به میزان  ارزش اسمی سهام خود  می­باشند.

شرکت مختلط با توافق یک یا چند شخص  از بخش دولتی به همراه  یک یا چند  شخص از بخش خصوصی با سرمایه مختلط تشکیل می شود.  میزان سهام  بخش دولتی در آن کمتر از (۲۵٪) نخواهد بود.   همچنین دو یا چند شخصیّت  از شرکت مختلط سهامی  می­توانند یک شرکت مختلط علی حده تشکیل دهند و شرکت مختلطی که سهم بخش دولتی در آن به کمتر از (۲۵٪) بیست و پنج درصد کاهش یافته است، به عنوان  یک شرکت خصوصی شناسایی می­شود و مطابق مقررات حاکم بر شرکت خصوصی با آن رفتار می شود. همانطور که در  بند (دوم)  از فقره شماره (۲) ماده (۸) مجاز تلقّی شده است.  به موجب بند ب ماده ۷ قانون شرکت های عراق شرکت مختلط سهامی می­تواند به صورت سهامی یا محدود تشکیل شود.  باید به این نکته توجه داشت که منظور از شرکت مختلط  تامین سهام به صورت مختلط از بخش خصوصی و دولتی است نه اینکه الزاما شرکت مختلط سهامی یا غیر سهامی باشد

  • شرکت مختلط در حقوق تجاری ایران و انواع آن:

شرکت مختلط سهامی شرکتی است که تحت نامی مخصوص بین یک عده شرکای سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می‌شود. شرکای سهامی کسانی هستند که سرمایه آن‌ها به صورت سهام یا قطعات سهام مساوی القیمه درآمده و مسئولیت آن‌ها به میزان همان سرمایه‌ای است که در شرکت دارند. شریک ضامن، کسی است که سرمایه او به صورت سهام در نیامده و مسئول کلیه قرض‌هایی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. در صورت تعدد شریک ضامن مسئولیت آن‌ها در مقابل طلبکاران و روابط آن‌ها با یکدیگر تابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود .

در حقوق تجاری جمهوری اسلامی ایران شرکت های مختلط به دو قسم تقسیم گردیده­اند:
۱- شرکت مختلط سهامی

  • شرکت مختلط با انضمام شرکاء سهامی و شرکاء ضامن تشکیل می شوند.

  • در هر یک از شرکت­های مختلط سهامی هیات نظاری لااقل مرکب از سه نفر از شرکاء برقرار می‌شود و این هیات را مجمع عمومی شرکاء بلافاصله بعد از تشکیل قطعی شرکت و قبل از هر اقدامی در امور شرکت معین می‌کند انتخاب هیات بر حسب شرایط مقرر در اساسنامه شرکت تجدید می‌شود در هر صورت اولین هیات نظار برای یک سال انتخاب خواهد شد.


۲-
شرکت مختلط غیرسهامی

  • شرکت مختلط غیر سهامی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند‌نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می‌شود.

    شریک ضامن مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه است که در شرکت گذارده و یا بایستی بگذارد. در اسم شرکت باید عبارت (‌شرکت مختلط) و لااقل اسم یکی از شرکاء ضامن قید شود. وفق مقررات ماده ۱۴۲ قانون تجارت ایران روابط بین شرکاء در شرکت مختلط غیر سهامی   تابع شرکتنامه خواهد بود.

  • موکلین ارجمند می توانندجهت هرگونه ثبت شرکت در عراق، ثبت برند در عراق، ووصول مطالبات کلان حقوقی و کیفری جهت ارتباط با دکتر ربیعی بدوا با منشی ایشان در جمهوری اسلامی تماس حاصل فرمایند.

               به صفحه تماس با ما مراجعه فرمایید