باسمه تعالی

وب سایت دکتر احمد ربیعی وکیل پایه یک دادگستری کشور عراق

یک وبسایت تخصصی با هدف انعکاس قوانین حقوقی و کیفری جمهوری عراق می باشد.

  اکنون در مقاله دیگر به شرح و بررسی عقد اجاره در کشور عراق و مطالعه تطبیقی ویژگی های آن در ایران  می­ پردازیم.

از الزامات ثبت شرکت های تجاری در عراق اجاره دفتر شرکت و اعلام آن به اداره ثبت شرکت ها در عراق است. چنانچه عدف شما از عراق ثبت شعب یا ثبت شرکت تجاری در عراق  است باید دفتری در عراق اجاره کنید و آدرس آن را به اداره ثبت شرکت های عراق اعلام فرمایید. ضمنا توصیه برخی موسسات مبنی بر اینکه وعده اجاره صوری دفتر برای ثبت شرکت را به متقاضیان ثبت شرکت در عراق می دهند امری غلط است زیرا اداره امنیت عراق  نسبت به حضور در محل انعقاد دفتر شرکت اقدام خواهد کرد و پس از رویت اظهارنامه خلاف واقع شما نه تنها پروسه ثبت شرکت در عراق شما را باطل و معلق می­سازند بلکه اشخاص حقیقی مقصر را از ورود به عراق ممنوع می کنند.

 لذا در این مقاله به شرح و بررسی و اهمیت عقد اجاره در کشور عراق می پردازیم:

اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر، مالک منافع عین مستاجره می شود.  یعنی با امضای اجاره نامه، مستاجر در مدت اجاره مالک منافع بعنی حق استفاده  از ملک  استیجاری می شود و بنا  به نحوه کاربری  ملک می تواند از منافع آن برای سکونت و یا کسب و کار و غیره استفاده بکند.

2- تعریف و ویژگی های عقد اجاره در عراق:

 بنا به تعریف ماده 722 قانون مدنی عراق عقد اجاره عبارتست از((اجاره تملیک منفعت معلوم به عوض معلوم در مدت مشخص است. موجر موظف به قادر ساختن موجر از انتفاع عین مستاجره است.))

ماده 723  و  724 همان قانون در ادامه می گوید: ((ماده 723- برای عقد اجاره اهلیت متعاقدین در زمان عقد لازم است که هر یک عاقل و ممیز باشند. در نفوذ اجاره شرط است که متعاقدین محجور نباشند و موجر مالک عین مستاجره باشد یا وکالتا یا ولایتا از سوی مالک عقدرا منعقد کرده باشد.))

ماده 724- ((شخصی که فقط حق اداره عینی را دارد حق ندارد نسبت به انعقاد عقد اجاره در مدت بیش از سه سال تمدید شود منعقد کند و اگر مدت اجاره بیشتر از آن باشد مدت به سه سال کاهش می یابد مگر اینکه نصی خلاف آن وجود داشته باشد.))

در خصوص مدت قرارداد قانون مدنی عراق  در وضع ماده 740 مد نظر قرارداده است که :

در صورتی که قرارداد اجاره بیش از سی سال یا مادام العمر باشد پس از گذشت سی سال به درخواست یکی از طرفین با رعایت مواعد قانونی مقرر منصوص در ماده بعدی فسخ می شود، مگر اینکه توافقی خلاف آن موجود باشد.

هیچ یک از طرفین با گذشت سی سال از عقد اجاره و یا تجاوز از مدت 30 سال از مدت انعقاد قرارداد در زمانی که عقد به مدت عمر موجر یا مستاجر تعیین شده باشد، نمی-توانند عقد را فسخ نمایند. چنانچه در عقد اجاره شرط شده باشد که عقد تا زمان پرداخت اجاره باقی می ماند، مدت عقد اجاره مادام العمر تلقّی می شود.

ماده 741- در صورتی که عقد اجاره بدون توافق در مورد مدت منعقد شده باشد یا قرارداد برای مدت نامحدود منعقد شود یا اثبات مدت مورد ادعا ممکن نباشد، در این صورت مدت اجاره تا زمان پرداخت اجاره بها معتبر است. با انقضاء این مدت به درخواست یکی از طرفین با اخطار مواعد ذیل پایان می یابد:

الف- در اراضی چنانچه مدت مقرر برای پرداخت اجاره بها شش ماه یا بیشتر، مهلت اخطاریه سه ماهه خواهد بود. اگر مدت کمتر از آن باشد، اخطار قبل از نیمه آخر آن با در نظر گرفتن حق مستاجر بر محصول طبق عرف انجام می شود.

ب- در منازل، مغازه ها، ادارات، کارخانه ها، انبارها و امثالهم در صورتی که مدت مقرر برای پرداخت اجاره بها چهار ماه یا بیشتر باشد، اخطار دو ماه قبل از انقضاء آن انجام می شود و در صورتی که مدت کمتر از این مواعد باشد، اخطار باید قبل از نیمه آخر آن انجام شود.

ج- در اقامتگاه ها و اتاق های دارای امکانات سکونت و غیر از موارد فوق در صورتی که مدت مقرر برای پرداخت اجاره بها دو ماه یا بیشتر باشد اخطار یک ماه قبل از پایان آن انجام شود و در صورت کمتر بودن مدت باید قبل از نیمه آخر آن انجام شود.

3-ویژگی­ های عقد اجاره در حقوق ایران :

1- عقد اجاره جزء عقود و قراردادهای لازم است یعنی هیچ یک از موجرین و مستاجرین تا پایان مدت قرارداد حق فسخ یکطرفه اجاره نامه را ندارند. بنابراین اگر مستاجر برای مدت یکسال خانه و یا آپارتمانی را اجاره یکند و پس از شش ماه آن را حتی اگر تخلیه کند ولی موجر راضی به انحلال و فسخ قرارداد نباشد، مستاجر بازهم ملزم به پرداخت اجور ماهانه تا پایان مدت قرارداد می باشد. مگر اینکه در شرایط خاصی آن هم به حکم قانون باطل شود و یا به یکی از طرفین حق فسخ داده شود.

2- فوت و یا حجر موجر و یا مستاجر تاثیری در اعتبار عقد اجاره ندارد. پس اگر حتی بلافاصله بعداز امضای اجاره نامه موجر فوت کند اجاره معتبر است و ورثه موجر مکلف به تحویل عین مستاجره به شخص مستاجر یا قائم مقام او می باشند.

3- هرگاه محل استیجاری به واسطه عیب و خرابی از قابلیت انتفاع و استفاده خارچ شود و نتوان عیوب و نواقص را برطف نمود، اجاره باطل می شود. لذا نواقص و ایرادات چزئی که مانع انتفاع مستاجر نیستند تاثیری در اعتبار اجاره نامه ندارد.

 

موکلین ارجمند می توانندجهت هرگونه ثبت شرکت در عراق، ثبت برند در عراق، وصول مطالبات کلان حقوقی و کیفری جهت ارتباط با دکتر ربیعی بدوا با منشی ایشان که شماره ایشان در قسمت ((تماس با ما))  منعکس است، تماس حاصل فرمایند.