وب سایت علمی و تخصصی دکتر احمد ربیعی وکیل پایه یک دادگستری کشور عراق

با بیش از ۱۴ سال فعالیت در حوزه حقوقی و ثبتی به صورت ذیل به شرح و بررسی نحوه پذیره نویسی سهام، در شرکت های سهامی عراق می پردازد

پذیره نویسی در حقوق عراق یعنی پذیره نویسی در لغت به معنی «نوشتن و امضا کردن در پای سند و نوشته» است. در واقع، پذیره‌نویسی به تعهد انجام کار یا تعهد امری که در آن نوشته و سند شرح داده ‌شده، گفته می‌شود. هم‌چنین پذیره‌نویسی به معنی فرآیند خرید اوراق بهادار از ناشر یا نماینده قانونی او و پرداخت یا تعهد پرداخت وجه کامل آن طبق قرارداد نیز است. پذیره نویسی، عملی است که به واسطه آن شخصی تعهد می‌کند قسمتی از سرمایه شرکت را تقبل کند و در شرکت سهامی عام شریک شود. موسسان شرکت سهامی عام، قسمتی از سرمایه را از طریق فروش سهام به مردم تأمین می‌کنند.

وفق ماده ۶-۱    قانون شرکت ها­ عراق  شماره ۲۱ مصوّب سال ۱۹۹۷ میلادی، و همچنین ماده  ۳۸ قانون شرکت های عراق مقرر می دارد پذیره نویسی عمومی برای  تامین سرمایه شرکت صرفا در شرکت­های سهامی ممکن است. در حقوق عراق موسسین شرکت سهامی مختلط  می­توانند حداقل ۳۰ درصد و حداکثر ۵۵ درصد  از سرمایه اسمی(با نام) شرکت را از طریق پذیره نویسی  تودیع نمایند. % ۲۵ از نسبت مذکور سهام شرکت، به بخش دولتی تعلق   می­گیرد .  ضمنا بر خلال حقوق ایران که شرکت مختلط به شرکت مختلط سهامی و غیر سهامی تقسیم می شود در حقوق عراق صرفا شرکت مختلط ناظر بر شرکتی است که بخشی از سهام آن توسط دولت و بخش دیگر آن توسط دولت تامین می شود. علی ایحال پس از سپری شدن ۳۰ روز از مهلت موافقت مرجع ذی صلاح نسبت به تاسیس شرکت، سایر سهام باقی­مانده  شرکت به عموم پذیره نویسی می­گردد. این پذیره نویسی به وسیله اعلانیه­ای که در دو نشریه رسمی حداقل دو روز پس از  موافقت مرجع ثبت شرکت­ها منتشر می­گرددد و متضمن اطلاعات ذیل است:

۱- متن اساسنامه شرکت.

۲- تعداد سهام موضوع پذیره نویسی، ارزش سهام و مبلغی که برای هر سهم باید پرداخت شود.

۳- حداقل و حداکثر محدودیت تعداد سهام مجاز موضوع  پذیره نویسی.

۴- مکان و مهلت  پذیره نویسی.

۵- هزینه های تأسیس شرکت.

۶- قراردادها و عقودی که موسسان به نفع شرکت متعهد شده اند.

۷- هرگونه اطلاعات دیگری که توسط موسسان ارائه شود.

۸- گزارش هیئت تشکیل شده  در بند ۲ ماده ۲۹ این قانون در صورت تودیع سهام شرکت به وسیله اموال عینی.

۴-تا انقضاء ۳۰ روز از تاریخ شروع پذیره نویسی یا  انقضاء مهلت پذیره نویسی مقرر  در ماده ۴۲ این قانون، موسسین شرکت سهام شرکت را پذیره نویسی نخواهند کرد.

پذیره نویسی  در فرم مخصوص مشتمیل بر اطلاعات ذیل در یکی از بانک­های مجاز در عراق    انجام می­شود.

تسلیم فرم پذیره نویسی ممضی توسط پذیره نویس یا نماینده قانونی سهامدار شرکت او به مرجع مجری پذیره نویسی سهام، و به ازاء مبلغ پرداختی به پذیره نویس رسید تحویل می­گردد. مطابق با مفاد بند سه  ماده (۴۷) قانون شرکت های عراق ، یک  نسخه از اساسنامه شرکت و یک نسخه از طرح امکان سنجی فنی و اقتصادی به پذیره نویس اعطاء می­شود مدّت پذیره نویسی حداقل ۳۰ روز و حداکثر ۲ ماه می­باشد. اگر  مدّت پذیره نویسی منقضی شود و میزان پذیره نویسی به ۷۵ درصد از سرمایه اسمی موسسان شرکت نرسد. مدّت پذیره نویسی  برای مدّت ۶۰ روز دیگر تمدید می­شود مشروط بر اینکه آگهی پذیره نویسی را با تصریح بر اینکه مدّت اعلامیه پذیره نویسی تمدیده شده است، منتشر نمایند اگر در  مدّت مقرر برای  پذیره نویسی، ۷۵ درصد از سرمایه اسمی شرکت تعهد نشود، موسسان می­بایست سرمایه شرکت را تا معادل ارزش سهام پذیره نویسی شده کاهش دهند تا ارزش سهام پذیره نویسی شده معادل ۷۵ درصد سرمایه اسمی قرار گیرد. مشروط بر اینکه از تاسیس شرکت عدول نکرده باشند  و این مورد را به مرجع ثبت شرکت اعلام نمایند

اگر موسسان  شرکت عراق تصمیم به عدول از تاسیس شرکت بگیرند، می­بایست مراتب را به بانک خود ابلاغ می­نمایند و به صورت تضامنی مسئول هزینه­های متحمّل شده جهت تاسیس شرکت می­باشند. بانکی که عملیات پذیره نویسی را برعهده داشته است موظّف است ظرف مهلت ۳۰ روز  سپرده دریافتی ایشان را  به صورت کامل به کلّیه پذیره نویسان مسترد نماید.

برای ثبت هرگونه شرکت در عراق، ثبت برند در عراق،

با منشی دکتر ربیعی وکیل پایه یک دادگستری کشور عراق تماس حاصل فرمایید.