وب سایت دکتر احمد ربیعی وکیل پایه یک دادگستری کشور عراق

یک وبسایت تخصصی با هدف انعکاس قوانین حقوقی و کیفری جمهوری عراق می باشد.  اکنون در مقاله دیگر به شرح و بررسی   نحوه انتقال سهام در شرکت­های تجاری عراق   بر مبنای قانون شرکت های تجاری عراق مصوّب ۱۹۹۷ میلادی با اصلاحات  و الحاقات بعدی

 میلادی با اصلاحات  و الحاقات بعدی می پردازد

 

 

 

در قوانین تجاری عراق مصوب  ۱۹۸۴ میلادی  تعریف بخصوصی از تاجر و الزامات تجاری وی آمده است که در این مقاله سعی می شود مختصری از آن مستندا تقدیم حضور خوانندگان عزیز سایت دکتر ربیعی وکیل پایه یک دادگستری عراق شود.

سهام به بخشی از سرمایه شرکت سهامی گفته می شود که بر مبنای میزان مشارکت و بر اساس تعهدات افراد دارای سهام بین آن ها تقسیم می شود. سهام می تواند به صورت با نام و بی نام با قابلیت انتقال به غیر یا بدون قابلیت انتقال به غیر صادر شود و به صورت برگه های سهامی که تعیین کننده تعداد سهم فرد است مشخص شود.

در مجموع کل سهم های افراد سرمایه شرکت را تشکیل می دهد که می تواند پس از انحلال شرکت به صورت مبلغ اسمی هر تعداد سهام مطالبه شود. در شرکت های سهامی می توان از نقل و انتقال سهام به عنوان وسیله ای برای خروج شرکا و یا ورود شریک جدید استفاده کرد. در واقع شرکا می توانند در مواقعی که نیاز می بینند با انتقال سهام خود به سهام داران قبلی و یا به شریک کاری جدید از شرکت خارج شوند. برای این نوع نقل و انتقال شرکت ها می توانند قوانینی وضع نمایند و مطابق با آن اقدام کنند. لازم به ذکر است همگی شرایط در نظر گرفته شده باید توسط همه سهام داران به رای رسیده و در اساسنامه شرکت ذکر گردد. اگر برای نقل و انتقال سهام هیچ گونه شرایطی در اساسنامه در نظر گرفته نشده باشد، نقل و انتقال می تواند بدون هیچ محدودیتی و آزادانه انجام پذیرد.

فصل ششم قانون شرکت­ های تجاری عراق در خصوص نحوه نقل و انتقال مالکیّت سهام می­باشد که ماده ۶۴ آن قانون مقرّر می­ دارد: با رعایت مقررات ذیل، سهامداران شرکت سهامی می­توانند سهام خود را به دیگر سهامداران و یا اشخاص ثالث منتقل نمایند:

– حداقل یک سال از تاریخ تاسیس شرکت گذشته باشد.

۲- توزیع سود حداقل (۵٪) پنج درصد از سرمایه اسمی پرداخت شده.

ب- سهامداران بخش خصوصی حق واگذاری سهام خود را به غیر  جز در موارد ذیل نخواهند داشت:

۱- درصورتی که سهام شرکت توسط دادگاه، توقیف یا در رهن قرار گرفته باشد.

۲- مفقود شدن گواهی سهام وعدم صدور سند جایگزین سهم.

۳- وجود دین  شرکت نسبت به سهامی که در صدد واگذاری است.

۴-  ممنوعیت منتقل الیه سهام شرکت  از تصرّف و انتفاع سهام شرکت­ ها وفق  مفاد قانون و یا رأی صادره از مراجع ذی­صلاح.

ماده ۶۵- قانون شرکت­های عراق آمده است که در شرکت با مسئولیّت محدود  سهامداران شرکت بر حسب اختلاف سهام خود با یکدیگر وضعیت متفاوتی دارند. درصورت اراده هریک از شرکاء به انتقال سهام خود مراتب ذیل می­ بایست رعایت شود:

۱- متقاضی انتقال سهام  در شرکت با مسئولیت محدود باید  تمایل خود به فروش سهم الشرکه را از طریق مدیر عامل به اطّلاع کلّیه شرکاء برساند. دراین اطلاعیه، تعداد شماره گواهی سه، مبلغ ما به ازاء مورد مطالبه یا ثمن پیشنهادی از سوی دیگران جهت خرید سهام را اعلام ­نماید.

۲ ، متقاضی – پس از گذشت ۳۰ روز از تاریخ انتشار آگهی فروش سهام وعدم استقبال سهامداران از پیشنهاد فروش سهام به قیمت اعلام شده می تواند سهم خود را به اشخاص ثالث  به قیمتی  بالاتر از میزان اعلام شده در آگهی به فروش برساند، اگر چنانچه سهم خود به همان قیمت اعلام شده به شرکاء ویا قیمتی نازل به فروش برساند، بیع  سهام باطل و فاقد اثر قانونی است.

۳- اگر بیش از یک شریک بخواهد سهم را با همان قیمت خریداری کند، تعداد سهام، به نسبت  سهام صحیح بین آنها تقسیم می شود.

– فروش سهام در شرکت سهامی و شرکت با مسئولیّت محدود در هیئتی متشکل از فروشنده و خریدار یا نماینده قانونی آنها و نماینده شرکت منصوب شده توسط مدیر عامل انجام می­شود. سپس قراردادی تنظیم می­شود که در آن نام فروشنده و خریدار، آدرس ایشان، شماره گواهینامه سهام، تاریخ فروش، قیمت، اقرار فروشنده به بیع و تعهد خریدار برای پذیرش شرکت­نامه یا اساسنامه  شرکت حسب مورد منعکس و امضاء متعاقدین بر آن درج می­ گردد و سپس در سجل  انتقال سهام شرکت ثبت می­شود هرگونه فروش سهام خارج از نظارت هیئت مدیره به شرح فوق، یا عدم ثبت انتقال سهام در سجل سوابق شرکت باطل و کان لم یکن است.

۲- سهام شرکت­ های سهامی که در بازار اوراق بهادار به ثبت رسیده است، مطابق قوانین و دستورالعمل­ های صادره منتقل می ­شود.

درصورت فوت سهامدار دارای تابعیت عراقی  در شرکت سهامی یا شرکت با مسئولیت محدود  مالکیّت سهام با توجه به نسبت مشخّص سهم الارث شرعی به ورثه او منتقل می­شود. اگر سهامدار تابعیت کشور دیگری باشد، مالکیت سهام مطابق قانون موجود در آن کشوربه وراث وی منتقل می شود. در هر دو صورت فوق رعایت شروط ذیل باید انجام پذیرد:

۱- اگر وارث از تملک سهام شرکت­ها در عراق ممنوع باشد. یا درصورتی که میزان سهام، بیش از حد مجازی که قانون اجازه تملک داده است، باشد.  منتقل الیه می­بایست مراحل و تشریفات انتقال مالکیت را ظرف (۹۰) نود روز از تاریخ واگذاری آن به عهده بگیرد. در صورت عدم اقدام، هیئت مدیره شرکت سهامی و مدیرعامل شرکت با مسئولیت محدود وظیفه فروش سهام از طریق مزایده عمومی را خواهند داشت.

۲- اگر توزیع سهام به ورثه منجر به افزایش تعداد اعضای شرکت با مسئولیت محدود از حداکثر سقف مقرر قانونی شود. تقسیم سهام به موجب احکام شرعی ناظر بر ارث انجام می­شود و سپس کلیه وراث یک شخص واحد درنظر گرفته می­شوند.  در این حالت احدی از ایشان نماینده قانونی کلیه وراث دربرابر شرکت خواهد بود.  وراث موظفند ظرف (۶۰) شصت روز از تاریخ ثبت مالکیت سهام در سجل شرکت، نماینده خود را انتخاب کنند.

ماده۶۸- هرگونه انتقال مالکیت سهام غیر از طریق فروش مقرر فوق صرفا  بر اساس حکم قطعی صادره توسط دادگاه صالح در  سجل انتقال سهام شرکت ثبت می ­شود.

در شرکت تضامنی امکان انتقال مالکیت سهام یا جزئی از سهام مجاز است.  انتقال مالکیت سهام یا بخشی از آن  در شرکت تضامنی  بدون تصویب مجمع عمومی به اتفاق آرا انجام نمی­شود. در هر صورت با اصلاح شرکت نامه شرکت تضامنی انتقال مالکیت سهام می­ تواند دارای ترتیبات خاص خود باشد

موکلین ارجمند می توانندجهت هرگونه ثبت شرکت در عراق، ثبت برند در عراق،  وصول مطالبات کلان حقوقی و کیفری جهت ارتباط با دکتر ربیعی بدوا با منشی ایشان در جمهوری اسلامی تماس حاصل فرمایند.