وبسایت تخصصی دکتر ربیعی وکیل پایه یک دادگستری کشور عراق،

به شرح ذیل به بررسی موجبات تصویب قانون بانک مرکزی عراق

و وظایف این شخصیّت حقوقی و اهداف تشکیل آن در عراق می پردازد.

پس از سرنگونی رژیم بعث عراق، قانون بانک مرکزی عراق شماره ۵۶ مصوّب ۲۰۰۴ میلادی توسّط سازمان موقّت ائتلاف صادر و اجرایی شده است . ریاست این سازمان را فردی به نام پائول برمر بر عهده داشت. بر اساس اختیاراتی که به عنوان مدیر اجرایی مرجع موقت ائتلاف به این مقام تعلق گرفته بود و به موجب قوانین و عرف حاکم در زمان جنگ و مطابق با قطعنامه های مرتبط شورای امنیّت سازمان ملل متّحد از جمله قطعنامه شماره ۱۴۸۳ مصوّب(۲۰۰۳) میلادی و بر مبنای همکاری نزدیک ائتلاف با شورای حکّمرانی برای اطمینان از ایجاد روند قابل قبول در تحوّلات نظام اقتصادی کشور عراق و تصمیم مصمّم ائتلاف مبتنی بر دستیابی به ثبات قیمت های داخلی و ایجاد جوّ اقتصادی مناسب برای استقرار سیستم اقتصادی پایدار که صرفا بر پایه شاخصه های بازار و رقابت های(تجاری) بنا شده باشد. ضمن آگاهی از سیاست هایی که رژیم سابق در مدیریت بانک مرکزی و کنترل معاملات آن پیروی می کرد و نیز با آگاهی از وظایف و تعهدات مرجع موقّت ائتلاف در مدیریت امور جاریه کشور عراق به شیوه موثر و با هدف تامین رفاه و معیشت مردم عراق و امکان آنها برای انجام روابط اجتماعی و معاملات روزمره عادی خود قصد اقدام نمودند . یادآور می شود قطعنامه شماره ۱۴۸۳ مصوّب(۲۰۰۳) میلادی شورای امنیّت سازمان ملل متّحد از مرجع موقّت ائتلاف خواستار تقویت تلاش ها جهت بازسازی اقتصاد عراق و ایجاد شرایط مناسب برای توسعه پایدار آن شده است. این مرجع امور خود را حسب مضمون بیانات دبیر کلّ شورای امنیّت سازمان ملل در ۱۷ ژوئیه ۲۰۰۳ میلادی در مورد لزوم توسعه کشور عراق، اصلاح نهادها و قوانین برای دستیابی به پیشرفت و تبدیل سیستم اقتصادی عراق از نظام دستوری مدوّن مرکزی که فاقد شفّافّیت است به روشی که شاخصه های اصلی آن بازار و رقابت تجاری باشد و منتهی به ایجاد بخش خصوصی پویا شود، به صورت سازگار اجرایی می سازد. (در این راستا) هماهنگی های لازمه با موسسات مالی بین المللی اشاره شده در بند (ه) ماده ۸ قطعنامه شماره ۱۴۸۳ شورای امنیّت سازمان ملل انجام گردید . هدف از تصویب این قانون وفق اصل یک این دستور ، دستیابی به تشکیل بانک مرکزی امن، قوی، و مستقل، تثبیت قیمت ها در عراق و حفظ ثبات آن، تلاش برای ایجاد و پرورش نظام اقتصادی با ثبات مبتنی بر شاخصه های بازار و رقابت آن، ایجاد توسعه پایدار و رفاه، و اشتغال در کشور عراق اعلام شده است.
۱برای دستیابی به اهداف مندرج در ماده سه قانون بانک مرکزی عراق  که فوقا اشاره گردید ، وظایف بانک مرکزی عراق شامل شقوق ذیل تقسیم بندی می گردد:
الف- تدوین و اجرای سیاست های پولی در عراق ، از جمله سیاست های ارزی ، مطابق با مفاد بخش ششم قانون ب-در اختیار داشتن کلیه ذخایر رسمی خارجی عراق و مدیریت آن طبق ماده ۲۷ این قانون، به استثنای تراز عملیاتی دولت.
پ- در اختیار داشتن طلا و مدیریت مخازن طلای دولت.
ت- ارائه خدمات مشاوره ای و مالی به دولت مطابق نصّ بخش چهار قانون بانک مرکزی عراق
س – ارائه خدمات نقدینگی به بانکها ، مطابق با مفاد مواد ۲۸ و ۳۰٫ قانون بانک مرکزی عراق
ج – جمع آوری و نشر اطلاعات مربوط به سیستم بانکی و مالی و داده های مربوط به اقتصاد مطابق با نص ماده ماده ۴۱-
چ – صدور و مدیریت واحد پول عراق
ح – ایجاد سیستمهای موثر و سالم برای پرداخت ، نظارت و تقویت آنها ، حفظ ارزش داخلی و خارجی پول ملی کشور
خ – صدور مجوّزات لازمه برای بانکها، سازماندهی مشاغل و نظارت بر آنها طبق مقررات این قانون بانک مرکزی و قانون بانک¬ها(بانکداری).
د – افتتاح و نگهداری از حساب های دفاتر بانک های مرکزی خارجی و سازمان های مالی بین المللی.
ذ – افتتاح حساب بانک های مرکزی خارجی، دولت های خارجی و سازمانهای بین المللی با ابتکار عمل این شخصیت حقوقی(بانک مرکزی عراق)، و ثبت و ضبط مراتب فوق در سوابق بانک مرکزی عراق.
مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم نیز یکی از اهداف بانک مرکزی عراق است .در پایان اعلام می گردد دولت تنها مالک سهام سرمایه اعلام شده بانک مرکزی عراق خواهد بود و سود سهام اعلام شده بانک مرکزی عراق را پرداخت نمی کند و سهام سرمایه اعلام شده قابل انتقال به غیر نیست و نمی تواند موضوع عقد رهن قرار گیرد .