باسمه تعالی

وب سایت دکتر احمد ربیعی وکیل پایه یک دادگستری کشور عراق

 که یک وبسایت تخصصی با هدف انعکاس قوانین حقوقی و کیفری جمهوری عراق می باشد.  اکنون در مقاله دیگر به شرح و بررسی

  نحوه تبدیل شرکت­ ها  در عراق  بر مبنای قانون شرکت­ های تجاری عراق مصوّب ۱۹۹۷ میلادی با اصلاحات  و الحاقات بعدی

 میلادی با اصلاحات  و الحاقات بعدی می پردازد.

–      مراحل و شرایط تبدیل  شرکت­ ها در عراق :

فصل سوّم قانون شرکت های تجاری عراق در خصوص  تبدیل شرکت ها در عراق می باشد که قانون گذار اشعار می داردجز در موارد استثنایی ذیل، شرکت می­تواند از یک نوع به نوع دیگری از انواع شرکت­های پیش بینی شده این قانون تبدیل شود:

۱- تبدیل شرکت سهامی به شرکت با مسئولیت محدود، شرکت تضامنی یا شرکت سرمایه گذاری فردی(فردی، تک سهامداری،انحصاری) و همچنین تبدیل شرکت با مسئولیت محدود به شرکت تضامنی مجاز نمی ­باشد.

۲- شرکت با مسئولیت محدود و شرکت تضامنی نمی­تواند به شرکت فردی تبدیل شود، مگر اینکه تعداد اعضاء آن محصور به یک عضو کاهش یابد.

۳- تبدیل شرکت سهامی، یا با مسئولیت محدود یا تضامنی یا شرکت فردی به شرکت ساده ممکن نمی­ باشد.

 -شرکت ها در عراق که مجاز به انجام عملیات تبدیل می باشند می بایست  یک برنامه توجیحی فنّی و اقتصادی در خصوص تبدیل شرکت را به مجمع عمومی  شرکت ارائه دهند.

 تبدیل شرکت با تصویب مجمع عمومی شرکت، به همراه تصمیم به تعدیل با تبدیل اساسنامه یا شرکت­نامه مورد نظر انجام می­شود. تصمیم همراه با برنامه توجیحی مزبور ظرف (ده) روز از تاریخ صدور به اداره ثبت احوال ارسال می شود.

۳- تبدیل هر شرکت به یک شرکت سهامی از طریق ورود سهامداران جدید و به طریق اولی صدور سهام جدید از طریق پذیره نویسی عمومی اقدام می ­شود. مقررات ناظر به پذیره­نویسی از جمله مفاد مواد (۴۴) و (۴۷) این قانون در خصوص تبدیل شرکت و پذیره نویسی سهام آن نیز مجری می ­باشد.

ضمنا قانون گذار عراق مقرّر می دارد که  ظرف ۱۵ روز از تاریخ تصمیم مجمع عمومی به تبدیل شرکت اداره ثبت شرکت­ها موظّف به اظهار نظر در خصوص تطبیق اراده و اصلاح اساسنامه با قانون است. در صورت تایید مراتب موضوع را به شرکت ابلاغ می­نماید. شرکت موظّف است تصمیم خود را در نشریه محلی و یکی روزنامه کثیرالانتشار منتشر نماید.

ماده۱۵۷- درصورت تبدیل شرکت با مسئولیت تضامنی یا فردی به شرکت سهامی یا با مسئولیت محدود، مسئولیت سهامداران آن نسبت به تعهدات شرکت در برابر اعضاء شرکت یا اشخاص ثالث تا زمان تبدیل، به صورت تضامنی باقی می­ماند.

موکلین ارجمند می توانندجهت هرگونه ثبت شرکت در عراق، ثبت برند در عراق، ووصول مطالبات کلان حقوقی و کیفری جهت ارتباط با دکتر ربیعی بدوا با منشی ایشان در جمهوری اسلامی تماس حاصل فرمایند.